Oznamy pre žiakov a priateľov školy:

 

Oznamujeme Vám, že podľa zákona č. 61/2015 Z. z., § 53, ods. 2,

sa mení názov školy Súkromnej pedagogickej a sociálnej

akadémie EBG na Súkromná stredná odborná škola

pedagogická EBG

 s platnosťou od 1. septembra 2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ROZVRH POMATURITNÉ ŠTÚDIUM – BREZNO

ROZVRH POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 2017/2018 BREZNO – SEPTEMBER

ROZVRH POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 2017/2018 BREZNO – OKTÓBER

ROZVRH POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 2017/2018 BREZNO – NOVEMBER

ROZVRH POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 2017/2018 BREZNO – DECEMBER

ROZVRH POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 2017/2018 BREZNO – JANUÁR 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ROČENKA

https://online.flippingbook.com/view/624492/

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews