PROHEALTH - Protecting and Prevention of Health by awarenes-rising and information

Vytlačiť
Uverejnené: piatok, 16. august 2013 Napísal: Roman Hadžega

PROHEALTH - Protecting and Prevention of Health by awarenes-rising and information

Pro-Gesundheit – Ochrana a zachovanie zdravia zvyšovaním povedomia a informovaním
Partneri projektu

 • EBG
 • HCA – Health Care Association (Bulharsko)
 • TBB – Turecký zväz v Berlíne- Brandenburgu (Nemecko)
 • PI – Informácie pacientov pre prírodné liečiteľstvo n.O. (Nemecko)
 • BGTM – Berlínska spoločnosť tureckých lekárov (Nemecko)
 • DIAN – Publications – Educational-Programmes-Consulting (Grécko)
 • Euro-Projektservice s.r.o. (Slovensko)
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko)
 • FFD – Farmakognozi ve Fitoterapi Dernegi (Turecko)


Pozadie
Zdravie je stavom telesnej a duševnej pohody, ktorá je dôležitá na to, aby sme mohli viesť príjemný a produktívny život. Dosiahnutie tohto stavu nie je len schopnosťou reakcie na choroby, ale aj aktívnou podporou zdravia a prevenciou pred ochoreniami. Existuje všeobecná podpora (David Byrne, Proces odrážania pre novú EÚ-zdravotnícku stratégiu, 15. júl 2004), aby sa občanom EÚ objasnila zodpovednosť za vlastné zdravie. Celoživotné vzdelávanie zahŕňa aj učenie o osobných, občianskych a spoločenských záujmoch a v neposlednom rade aj učenie o tom, ako si človek môže ochrániť svoje vlastné zdravie.

Cieľ projektu, náplň

 • rozvoj vnímavého životného štýlu, ktorý znamená zodpovednosť o vlastné zdravie, ale aj vytvorenie medzinárodnej siete, za účelom scitlivenia širokej verejnosti.
 • Podať základné informácie o zachovaní zdravia, o rizikových faktoroch ako aj o interakcii zdravia a životného štýlu, zvyklostí, výživy atď.
 • Vysvetlenie a diskusia k založení tradičnej medicíny vrátane kultúrneho pozadia a jej prepojenie na modernú medicínu, identifikovať, aké účinky majú rastliny, získavanie a využívanie rastlinných látok pre udržanie optimálneho zdravia
 • Vytvorenie platformy medzi modernou medicínou, farmáciou, tradičnou medicínou, poľnohospodárstvom, agroturistikou a celoživotným vzdelávaním v partnerských krajinách, tým aj dosiahnutie synergických efektov.
 • Porozumenie rozdielnym kultúrnym zvyklostiam a dejinám v spojenej Európe a zachovanie kultúrneho dedičstva.


Hlavným výsledkom projektu je realizácia kurzu. Ďalšími produktami sú vytvorenie webstránky, príručky, informačného buletinu, pokynov a brožúr.

V Magdeburgu, v Berlíne, na Slovensku, v Turecku a v Bulharsku sa budú realizovať kurzy pre dospelých. Prvá fáza je určená len pre školiteľov a poradcov, druhá pilotná fáza pre účastníkov. Kurz bude pozostávať z piatich modulov a mal by trvať spolu 120 hodín.

Modul II– Základy (24 hodín)
Individuálne chovanie, životný štýl a riziká. Prevencia, vlastná zodpovednosť, analýza tela, výživy, okolia, pocitov, spoločnosti, osobnosti a životného štýlu.

Modul II – Tradičná medicína (24 hodín)
Využitie liečivých raslín pri liečení ochorení. Praktiky mníchov a „čarodejníc“ ale aj tradície ako Lokman Hekim (Turecko) z dejín Európy. Kultúrne pozadie

Modul III – Rastliny, Fytoterapia (24 hodín)
Ako rastú, ako sa rozpoznávajú a zbierajú. Ich stupeň účinnosti pri liečení špeciálnych ochorení a ich biologický účinok. Získanie extraktov a bylín.

Modul IV – Súčasti modernej a tradičnej medicíny (24 hodín)
Holistický prístup.

Modul V – Exkurzie (24 hodín)
Exkurzie do kláštorov, vychádzky do hôr spojené so zberom byliniek (Stredomorie, Tatry alebo Balkán) s kultúrnym a historickým podtónom, Stretnutie s obyvateľmi viedieckych regiónov.

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou projektu sú osoby všetkých vekových skupín, ktoré sa zaujímajú o zdravie s ťažiskom na kultúrne a tradičné aspekty.

Doba trvania projektu
10. 2006 – 30. 09. 2008 (24 mesiacov)

Webstránka: www.prohealthcourse.eu

Úlohy pre Euro-Pro:
Realizácia pilotných kurzov, kurz pre školiteľov a kurz pre verejnosť, vytvorenie príručky, diseminácia

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews