SOCO-VET – Training of Social Competences in VET

Vytlačiť
Uverejnené: piatok, 16. august 2013 Napísal: Roman Hadžega

Projektoví partneri:

 • BdU – Vzdelávacie stredisko podnikateľských subjektov Sasko-Anhaltsko n.O. (DE)
 • EBG
 • VTB – Zabezpečovacia technika Bau Burg s.r.o. (DE)
 • Euro-pro (SK)
 • COSiAD (TR)
 • Corum End. Mes. Lis. (TR)
 • Yagmaksan (TR)
 • FRG – Fundatia Romano-Germana (RO)
 • UNPR – Uniunea Nationala a Patronatului Roman (RO)
 • sc ALPHA sa (RO)
 • Solski Center Ptuj (SL)
 • ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije (SL)


Tichí partneri: EVBB, BDA, Vidiecky pracovný kolektív šk. Hospodárenia Sasko-Anhaltsko (DE), Úrad práce v Banskej Štiavnici (SK)

POZADIE
Dôležitosť prítomnosti sociálnych, medziľudských kompetencií pre úspešnosť vo všetkých oblastiach života, vrátane pracovného života a odborného vzdelávania, je všeobecne známa.
Postupnou globalizáciou a modernizáciou sa stal svet pestrejším, kontinuálnejším a komplexnejším. Tento vývoj vyžaduje aj od jednotlivcov na dosiahnutie ich cieľov viac ako len úzko definované schopnosti. Podniky zistili, že sociálne schopnosti sú základnými zložkami na dosiahnutie efektívnosti v podnikaní. Zodpovední pracovníci v jednotlivých podnikoch využívajú túto koncepciu už na svojom pracovisku. Vyvíjajú rôzne postupy, aby mohli zmerať a hodnotiť úroveň sociálnych kompetencií svojich spolupracovníkov.

Cieľ projektu
Podpora sociálnych kompetencií školiteľov a vzdelávacieho personálu v podniku.

Cieľová skupina
Školitelia, učitelia, školitelia odborného vzdelávania a v KMU, Nepriame cieľové skupiny: učni, zamestnanci v podnikoch

Obsah
Rozvoj a vyskúšanie modulov, ktoré by mohli školitelia uplatniť pri podpore sociálnych kompetencií svojich spolupracovníkov.
Prostredníctvom tréningu sociálnych kompetencií by sa mali vypracovať, pozorovať a nacvičovať možnosti účastníkov:
efektívneho zaobchádzania s ostatnými osobami (spolupracovníci, predstavení, školitelia, zákazníci, žiaci/učni atď.)
v problémových sociálnych situáciách, pričom by sa mali zohľadniť nielen pocity, nápady a potreby primerane vyjadrené (jazykovo ale aj prostredníctvom mimiky a gestiky) ale aj pocity, nápady a potreby iných.

Hlavné výsledky projekty sú:
príručka tréningových modulov so samostatnými pomocnými programami vrátane materiálov a metodiky pre vzdelávajúci personál podnikov
odporúčania pre hodnotenie a kritériá kvality identifikovania, validácie a certifikovania sociálnych kompetencií

Doba trvania projektu
10. 2006 – 30. 09. 2008 (24 mesiacov)

Webstránka: www.soco-vet.eu

Úlohy pre Euro-Pro:
Analýza potrieb, založenie poradného zboru, rozvoj Modulu 1 (vnímanie, gestika, mimika), realizácia pilotného kurzu s učňami (Azubis) a spolupracovníkmi.

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews