Vicovet - stretnutie Wurzburgh

Vytlačiť
Uverejnené: štvrtok, 09. október 2014

V júli sme sa zúčastnili posledného stretnutia projektu Vicovet. Stretnutie sa konalo v nemeckom meste Würzburg. Zúčastnili sa zástupcovia z troch krajín – Nemecko, Rakúsko a Slovensko. Cieľom tohto stretnutia bolo vyhodnotiť testovanie modulov, ktoré prebehlo v každej krajine, ale aj zhrnúť celý priebeh projektu. Stretnutie trvalo dva dni. Prvý deň sme vyhodnocovali výsledky z testovania modulov. Odporučili nám, čo by sme mali ešte doplniť, pozmeniť. Večer sme zakončili tento projekt kultúrnym programom. Na programe sme sa podieľali aj my žiačky s ľudovým kolom piesní. Po programe sme išli na spoločnú večeru do neďalekej reštaurácie. Na druhý deň sa vyhodnocoval celkový priebeh projektu. Každý sa vyjadril, čo mu projekt dal, a či by sa chcel aj do budúcnosti podieľať na podobných projektoch. Tento deň sme zakončili spoločným obedom a každý sa vydal na spiatočnú cestu. Mne osobne tento projekt umožnil vycestovať do Nemecka a Rakúska a vidieť, ako to v týchto krajinách funguje. Priučila som sa improvizácii v nemeckom jazyku a videla som krásne mestá. 

Ľudmila Pančíková 4.B

Dňa 10. až 11. júla sme sa zúčastnili posledného workshopu projektu Vicovet , ktorý sa konal v Nemeckom meste Würzburg. Prvý deň projektu sa riešili, vylepšovali, objasňovali ešte nejaké veci. Večer nás čakalo záverečné stretnutie, kde boli pozvaní hostia z jednotlivých škôl, inštitúcií a mesta Würzburg. Zástupcovia účastníckych krajín prezentovali projekt a jeho využitie. V kultúrnom programe tancovali chlapci z modernej tanečnej skupiny, ale vystupovali tam aj naše dievčatá, ktoré spievali, tancovali a hrali na husliach naše ľudové piesne. Všetko sme ukončili večerou. Na druhý deň sa už dolaďovali len drobnosti, ktoré súviseli s projektom. Poobede sme sa rozlúčili a odišli sme na vlak domov. Tieto stretnutia boli pre mňa obohatením nielen po jazykovej, ale aj odbornej stránke.
Gabriela Maťuchová 4.AC

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews