Pedagogický zbor

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 06. máj 2013 Napísal: František Roth

Pedagogický pracovníci

E-mail

Vyučovací predmet

PaedDr. Eva Hlaváčová

Riaditeľka školy

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenský jazyk a literatúra

PhDr. Blažena Sanitrová

Zástupkyňa riaditeľky školy

Triedny učiteľ I.E

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagogika

Špeciálna pedagogika

Mgr. Eva Auxtová

 

Anglický jazyk

Mgr. Katarína Bartošíková

Koordinátorka maturitných skúšok

Vedúca metodického združenia

Triedny učiteľ II.D

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Metódy sociálnej práce

Prax

Právna náuka

Pedagogika

Sociálna pedagogika

Sociálno-právna ochrana

Úvod do sveta práce

DiS. art. Martin Fačko

 

Hra na hudobný nástroj

Metodika hudobnej výchovy

Mgr. Lenka Fricke

Výchovný poradca

Triedny učiteľ III.B, II.E

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Metodika literárnej a jazykovej výchovy

Prax

Psychológia

Slovenský jazyk a literatúra

Ing. Kristína Gondová

 

Informatika

Matematika

Mgr. Magdaléna Kohútová

 

Anglický jazyk

Mgr. Miroslav Koralka

Triedny učiteľ I.B

 

Biológia o starostlivosť o zdravie

Metodika telesnej výchovy

Telesná výchova

Mgr. Lívia Kupcová

Predseda rady školy

Koordinátorka žiackej školskej rady

Triedny učiteľ II.B, I.D

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Metodika literárnej a jazykovej výchovy

Nemecký jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Tvorivá dramatika

Mgr. František Roth

Triedny učiteľ IV.B

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Aplikovaná informatika

Dejepis

Etická výchova

Geografia

Informatika

Metodika edukačných činností

Metodika výtvarnej výchovy

Pracovné techniky

Výtvarná výchova

Mgr. art. Martina Škantárová

 

Hra na hudobný nástroj

Metodika hudobnej výchovy

PhDr. Dagmar Tomkuliaková

Koordinátorka SOČ

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Biológia a starostlivosť o zdravie

Nemecký jazyk

Seminár z nemeckého jazyka

Sandra Zacharová

 

Anglický jazyk

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews