Vedenie školy

Vytlačiť
Uverejnené: piatok, 07. apríl 2017 Napísal: Matúš Pavlove

Riaditeľka školy:  PaedDr. Eva Hlaváčová

Zástupkyňa riaditeľky školy v Brezne: PhDr. Blažena Sanitrová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre elokované pracovisko Žiar nad Hronom: Mgr. Janka Šumichrastová

 

Zástupca zriaďovateľa školy: Ing. Marek Nikel
Konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku.
Koordinátor odborných stredných škôl EBG na Slovensku.