6851 N sociálno-právna činnosť

Vytlačiť
Uverejnené: utorok, 28. február 2017 Napísal: Matúš Pavlove

6851 N sociálno-právna činnosť

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dĺžka štúdia: 2 roky

Požiadavky na uchádzačov: ukončené stredné vzdelanie, absolvovanie maturitnej skúšky, dobré fyzické a duševné zdravie

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Absolvent študijného odboru sociálno-právna činnosť môže vykonávať činnosť kvalifikovaných pracovníkov v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, napr. v úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, ústavoch sociálnej starostlivosti, na obecných zastupiteľstvách, ďalej v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry a vo výrobnej a podnikateľskej sfére.

Z odbornej stránky je absolvent pripravený tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať činnosť stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti sociálno-právnej starostlivosti. Odbornou praxou i ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium je určené pre absolventov všetkých stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Jeho základným cieľom je umožniť získať študentom praktickú kvalifikáciu. Profil absolventa sa zakladá na báze všeobecného vzdelania, získaného štúdiom na strednej škole, na ktoré nadväzuje odborný základ budúcej profesie, zavŕšený intenzívnou profesne orientovanou prípravou.

Štúdium sa ukončuje odbornou maturitnou skúškou.

Vyučovacie predmety pre študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť

  • Teoretické vzdelanie 

o    Odborný cudzí jazyk

o    Psychológia

o    Pedagogika

o    Sociológia

o    Ekonomika a riadenie

                  o    Právo

  • Praktická príprava

o    Sociálno-psychologický výcvik

o    Technika administratívy a korešpondencia

o    Informatika

o    Komunikácia

o    Riadenie sociálnej práce

o    Metódy sociálnej práce

o    Sociálno-právna pomoc

o    Seminár z odbornej praxe

o    Sociálna a liečebná pedagogika

o    Personalistika

                  o    Zdravotné náuky 

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews