7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Vytlačiť
Uverejnené: utorok, 28. február 2017 Napísal: Matúš Pavlove

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium 

Dĺžka štúdia : 2 roky

Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie 

Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

  • Teoretické vzdelávanie

o    Odborný cudzí jazyk

o    Pedagogika

o    Špeciálna pedagogika

o    Psychológia

o    Biológia a starostlivosť o zdravie

o    Metodika hudobnej výchovy

o    Metodika výtvarnej výchovy

o    Metodika telesnej výchovy

o    Metodika literárnej a jazykovej výchovy 

  • Praktická príprava

o    Tvorivá dramatika

o    Hra na hudobný nástroj

o    Aplikovaná informatika

o    Seminár odbornej praxe

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews