Učíme sa nezabúdať

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 28. december 2015

V dňoch 10.11.2015, 1.12.2015, 8.12.2015 a 15.12. 2015 sa v priestoroch Denného centra Prameň uskutočnil cyklus stretnutí s názvom ,,Učíme sa nezabúdať´´. Pravidelné stretnutia boli určené pre tých, čo sa chcú v seniorskom veku hrať, rozvíjať tvorivosť a cibriť pamäť. Organizovali ho žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG Brezno pod vedením pani profesorky Mgr. Kataríny Bartošíkovej, v rámci odbornej praxe, za pomoci pani Kataríny Kokavcovej z Denného centra. Každý utorok si žiačky pripravili pre seniorov úlohy, ktoré aktívni seniori tvorili: dopĺňanie textu, pomenovanie štátov, priradenie vlajky k štátu, určovanie pamiatok v meste, priradenie postáv k filmu, hra na špióna, zapamätanie predmetov, pyramída, pomenovanie pesničiek, priradenie interpreta k pesničke, pomenovanie československých filmov a účinkujúcich hercov, slová na doplnenie, rôzne tajničky a hádanky. Jednotlivé stretnutia prebiehali v príjemnej atmosfére podľa vopred určených pravidiel. Seniori boli vždy aktívni, plní elánu a hlavne plní vedomostí. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto akcie.

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews