Prežiť deň iný ako ostatné

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 28. december 2015

Pomaly sa k nám blížia tie najkrajšie sviatky v roku-Vianoce...A v tomto predvianočnom období sa rozhodli spoločné dopoludnie a deň iný ako ostatné , prežiť seniori z DC Prameň, deti so zdravotným znevýhodnením a žiačky SPSA EBG.

Dňa 8.12.2015 sme my- žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akádemie EBG spolu s pani profesorkou Nechalovou a pani profesorkou Bartošíkovou navštívili Denné centrum Prameň, aby sme rozveselili, potešili a zahriali na srdiečku deti so zdravotným znevýhodnením a seniorov . Spestrili sme ich dopoludnie a priniesli k ním vianočného ducha. Spolu sme im zaspievali vianočné i ľudové piesne, zahrali vianočné koledy i zarecitovali pár krásnych riadkov básni. Ich radosť bola nekonečná a veľmi radi si zaspievali s nami i oni. Ako vecný dar sme im priniesli zvonkohry, ktoré pre nich znamenali veľa. Za výrobu týchto zvonkohier ďakujeme pánovi profesorovi Rothovi.
Pevne dúfame, že takýchto podujatí bude stále viac a viac. :)

 

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews