Mikuláš potešil deti Súkromnej materskej školy EBG

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 28. december 2015

Dňa 2.12.2015 navštívil deti Súkromnej materskej školy EBG v Brezne Mikuláš. Organizovali ho žiačky 3.B triedy Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Brezne, ktoré v tejto materskej škole absolvujú odbornú prax. Spolu s Mikulášom prišli aj anjeli. Deti v doprovode anjelov išli po úzkej cestičke zo špagátu až do učebne hudobnej výchovy v budove strednej školy, kde pre ne boli pripravené rôzne aktivity: stavanie puzzle, na ktorých bol portrét sv. Mikuláša, vyrábanie Mikuláša z rôzneho materiálu, strihanie a vyfarbovanie obrázkov- snehuliaka, Mikuláša alebo anjela. Niektoré deti zaujali hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou učebne a tak s radosťou objavovali ich zvuk.
Mikuláša deti privolali pesničkou, a on prišiel aj s veľkým košom, ktorý niesli dvaja anjeli.
Deti predviedli čo sa naučili v MŠ, pesničky, básničky po slovensky, ale aj v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý sa učia v MŠ. S Mikulášom si zatancovali na vianočné pesničky a on im rozdal balíčky.
Za pomoc a radu pri organizovaní ďakujeme: prof. Bartošíkovej, prof. Kupcovej a prof. Nechalovej.