28. marec – Deň učiteľov v SPSA EBG Brezno

Vytlačiť
Uverejnené: sobota, 13. február 2016

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten,
ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

Ako povedal učiteľ národov Komenský, „Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti“, a teda tak významný medzník histórie akým je nielen deň narodenia, život a osobnosť, ale najmä odkaz tohto rešpektovaného pedagóga - Jana Amosa Komenského si treba s úctou pripomínať.
A akou formou si tento deň pripomenieme v našej škole?
To je prekvapenie, ktoré pripravujú naši šikovní tretiaci :-)