Na návšteve u deviatakov na Pionierskej 2

IMG 20160218 112047Sme radi, že sme mohli prežiť jednu zaujímavú hodinu s deviatakmi. Ukázali sme, ako to vyzerá u nás na hodinách metodiky výtvarnej, hudobnej a na tvorivej dramatike. Ďakujeme žiakom z 9.A za ich tvorivosť a ochotu spolupracovať a veríme, že sa ešte s podobným programom vyberieme na podobné potulky po školách...

Čítať ďalej: Na návšteve u deviatakov na Pionierskej 2

Karneval pre Súkromnú materskú školu EBG

Karneval – Čas radosti, veselosti prišiel aj do SPSA EBG. Obdobie plné masiek a zábavy si užili žiačky 4.BC a deti zo SMŠ EBG 26.2.2016. Pre deti sme si pripravili karneval plný hudobných nástrojov a hier. Učebňu hudobnej výchovy v piatok naplnili rôzne masky, princezné, čertíci, strigy či bojovníci. Deti po stanovištiach sprevádzali šašo, minnie, medvedík, kovboj, princezná, tanečnica, záhradník, motorkár, myška ale aj doktorka. Keď detičky splnili úlohy- hodili loptu do škatule, odpovedali na rôzne otázky a hádanky, poskladali tvár šaša, predstavili sme im hudobné nástroje, niektoré už poznali a mohli si na ne vyskúšať zahrať a nakoniec sme si spolu zatancovali. Všetky krásne masky sme odmenili sladkou dobrotou.

Čítať ďalej: Karneval pre Súkromnú materskú školu EBG

Karneval ZŠ Pionerska 2

Čas masiek prišiel aj do oddelení školských klubov v ŽŠ Pionierska 2. Pre deti bol pripravený program v telocvični. Najprv sa všetky masky predviedli a potom sme si všetci spolu zatancovali na pár piesní. Aj pre deti z ŠKD boli pripravené rôzne stanovištia ako napríklad hádzanie lopty do veľkého šaša alebo jedna didaktická hra, ktorú sme si pripravili my žiačky 4.B. Deťom sa aktivity náramne páčili. Po tanečnom kole sme sa všetci s úsmevmi na tvárach vrátili späť do ŠKD.

Čítať ďalej: Karneval ZŠ Pionerska 2

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy na našej škole opakovane organizujem za účelom osvety žiakov správať sa zodpovedne k svojmu zdraviu. Úlohou žiakov bolo pripraviť zdravé smoothies, ovocno-mliečne nápoje. Posúďme na fotografiách ako sa im to podarilo vo štvrtok 25.2.2016.

 

Čítať ďalej: Deň zdravej výživy

Volejbalový turnaj

Tento rok sme opäť zorganizovali tradičný volejbalový turnaj. Žiaci 1. až 4. ročníka našej školy odohrali medzi sebou volejbalové zápasy. Striedali sa trieda proti triede, víťaz proti víťazovi. Turnaj viedol a rozhodoval PaedDr. Ján Peteraj. Na záver výber žiakov a výber učiteľov vytvorili družstvá, ktoré odohrali zápas o víťaza. Úspešnejšie bolo družstvo výberu žiačok. Gratulujeme víťazom k cennému úspechu ako aj ostatným aktívne športujúcim žiakom a učiteľom.

Čítať ďalej: Volejbalový turnaj

Návšteva opery Eugen Onegin

Bol to každodenný normálny deň v škole. No v tom prišla do triedy p. učiteľka Kupcová s otázkou, kto by chcel ísť do opery. Prihlásilo sa pár dievčat z našej triedy a pár dievčat z 3.BC triedy. Opera veľmi lákala aj našich pedagógov. Pani učiteľka nám povedala inštrukcie a rozdala informované súhlasy. Oboznámila nás aj s tým, ako by sme mali byť oblečené. Keď prišiel deň, všetci sme čakali nedočkavo na zastávke, kým príde autobus a ten nás zaviezol rovno pred operu. Boli sme plní očakávania, čo v opere uvidíme.

  

Čítať ďalej: Návšteva opery Eugen Onegin

Generálna skúška Maturita online 2016

V utorok ráno o 9:30 si maturujúci štvrtáci vyskúšali čo ich čaka o niekoľko týždňov na maturite. V rámci generálnej skúšky maturity online žiaci s rešpektom zasadli k počítačom. V programe Etest v režime offline sa snažili úspešne riešiť zadania zo Slovenského jazyka. 

Viac informácií nájdete na stránkach www.etest.sk a www.nucem.sk .

Čítať ďalej: Generálna skúška Maturita online 2016

Prváci lyžujú na Táloch

Lyžiyrsky výcvik v dňoch 15.2.2016 až 19.2.2016 absolvovali žiaci prvého ročníka z Brezna a Žiaru nad Hronom.

V priebehu týždňa sme lyžovali na svahoch lyžiarského strediska Ski Tále. Počasie nám síce nevyšlo, ale všetci lyžujúci sa zlepšili v lyžovaní. Vo voľnom čase sa žiaci zúčastnili bohatého spoločenského programu. Na prednáškach o metodike lyžovania a dobrovoľnej horskej službe, prvej pomoci nám pán Peter Zábojník prezentoval históriu a súčasnosť dobroveľnej horskej služby, prvú pomoc pri úrazoch v horskom prostredí. Metodiku lyžovania mohli žiaci využiť hneď na druhý deň na svahoch.      

K dispozícii je webkamera po kliknutí na tento odkaz.  

Čítať ďalej: Prváci lyžujú na Táloch

S Hviezdoslavom v Brezne

Opäť po roku sme sa stretli v Mestskej knižnici v Brezne, aby sme si piatkové dopoludnie spestrili poéziou i prózou. Už 62 rokov sa žiaci základných a stredných škôl pripravujú na Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že aj my sme jeho súčasťou:)
Medzi naše najšikovnejšie dievčatá patria: Viktória Ridzoňová, Daniela Kaliničová, Juliana Gajdošová, Kristína Chmelová, Natália Pauliaková, Diana Kekeňáková, Viktória Matulová, Simona Krajčiová, Sarah Lepiešová, Lenka Eremiášová, Natália Šantová a Jaroslava Majanová. ĎAKUJEME im všetkým za trpezlivosť pri učení a ochotu podeliť sa s umením.
Tým, čo postúpili: Sarah Lepiešová, Daniela Kaliničová, Diana Kekeňáková a Natália Šantová, gratulujeme a prajeme mocný hlas, pekný prejav a tréma nech ich obchádza:)

28. marec – Deň učiteľov v SPSA EBG Brezno

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten,
ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

Ako povedal učiteľ národov Komenský, „Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti“, a teda tak významný medzník histórie akým je nielen deň narodenia, život a osobnosť, ale najmä odkaz tohto rešpektovaného pedagóga - Jana Amosa Komenského si treba s úctou pripomínať.
A akou formou si tento deň pripomenieme v našej škole?
To je prekvapenie, ktoré pripravujú naši šikovní tretiaci :-)

Máme medzi žiačkami TOP Experta

Súťaže expert geniality show sa zúčastnilo 10 našich žiakov v dvoch kategóriách 1.-2.ročník a 3.-4.ročník. S očakávaním úspechu sme čakali na predbežné výsledky a potom na oficiálne. ktoré nám organizátor zaslal poštou spolu s oceneniami. Naše žiačky boli úspešné, čo potvrdzuje aj umiestnenie na 15 a 20 mieste ako aj zisk ocenenia TOP Expert zo žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Oficiálne výsledky súťaže "Expert geniality show" budú prezentované na vyhodnotení a slávnostnom odovzdaní ocenení.

 

Krok za krokom s cudzím jazykom

Krok za krokom s cudzím jazykom
Step by step with foreign languages
Schritt für Schritt mit der Fremdsprache

Žijeme v globálnej dobe a preto je potrebné na sebe pracovať neustále a vzdelávať sa v cudzích jazykoch hlavne na pôde školy. Pre žiakov ako aj návštevníkov školy sme pripravili malý projekt s názvom "Najfrekventovanejšie frázy" používané v bežnej komunikácii krok za krokom po schodoch. Zámerom tohto projektu je neustále pripomínať žiakom základné komunikačné frázy a využívať ich v komunikácii.

Čítať ďalej: Krok za krokom s cudzím jazykom

Vianočný EBG talent

Predvianočnú náladu bolo cítiť pred odchodom na vianočné prázdniny v každom z nás. Tento rok sme predvianočný čas oslávili kultúrnym programom spojeným so súťažou "Vianočný EBG talent". Žiaci si pripravili za každú triedu niekoľko súťažných želiezok s cieľom zvíťaziť. Predstavenia hudobné, spevácke, umelecké ako aj Do poroty boli nominované známe osobnosti z učiteľsko-kultúrno-spoločenského života školy PaedDr.Eva Hlaváčová, PhDr.Dáša Tomkuliaková, Mgr.Zuzana Vicianová a Mgr.Roman Hadžega. Kvalifikovanými komentármi vyhodnotili predstavenia žiakov. Víťazom a držiteľom poukážky v hodnote 30€ sa stala dvojica Lucia Kubečková a Monika Klincová. Na záver sme si popriali šťastné a veselé Vianoce.

Čítať ďalej: Vianočný EBG talent

Mikuláš potešil deti Súkromnej materskej školy EBG

Dňa 2.12.2015 navštívil deti Súkromnej materskej školy EBG v Brezne Mikuláš. Organizovali ho žiačky 3.B triedy Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Brezne, ktoré v tejto materskej škole absolvujú odbornú prax. Spolu s Mikulášom prišli aj anjeli. Deti v doprovode anjelov išli po úzkej cestičke zo špagátu až do učebne hudobnej výchovy v budove strednej školy, kde pre ne boli pripravené rôzne aktivity: stavanie puzzle, na ktorých bol portrét sv. Mikuláša, vyrábanie Mikuláša z rôzneho materiálu, strihanie a vyfarbovanie obrázkov- snehuliaka, Mikuláša alebo anjela. Niektoré deti zaujali hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou učebne a tak s radosťou objavovali ich zvuk.
Mikuláša deti privolali pesničkou, a on prišiel aj s veľkým košom, ktorý niesli dvaja anjeli.
Deti predviedli čo sa naučili v MŠ, pesničky, básničky po slovensky, ale aj v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý sa učia v MŠ. S Mikulášom si zatancovali na vianočné pesničky a on im rozdal balíčky.
Za pomoc a radu pri organizovaní ďakujeme: prof. Bartošíkovej, prof. Kupcovej a prof. Nechalovej.

Čítať ďalej: Mikuláš potešil deti Súkromnej materskej školy EBG

Mikuláš v Margarétke

V pondelok 7. 12. 2015 tri žiačky 4.B triedy SPSA EBG pripravili pre detičky v SDZ Margarétka Mikuláša. Mikuláš prišiel s veľkým zvonom, aby všetci počuli jeho príchod. Spolu s Mikulášom prišli aj jeho pomocníci anjelik a čert v krásnych kostýmoch. Deti boli veľmi šikovné a Mikulášovi povedali básničky, za ktoré ich odmenil sladkým balíčkom. Aj keď sa čerta trochu báli z Mikuláša a anjelika mali radosť.

Prežiť deň iný ako ostatné

Pomaly sa k nám blížia tie najkrajšie sviatky v roku-Vianoce...A v tomto predvianočnom období sa rozhodli spoločné dopoludnie a deň iný ako ostatné , prežiť seniori z DC Prameň, deti so zdravotným znevýhodnením a žiačky SPSA EBG.

Dňa 8.12.2015 sme my- žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akádemie EBG spolu s pani profesorkou Nechalovou a pani profesorkou Bartošíkovou navštívili Denné centrum Prameň, aby sme rozveselili, potešili a zahriali na srdiečku deti so zdravotným znevýhodnením a seniorov . Spestrili sme ich dopoludnie a priniesli k ním vianočného ducha. Spolu sme im zaspievali vianočné i ľudové piesne, zahrali vianočné koledy i zarecitovali pár krásnych riadkov básni. Ich radosť bola nekonečná a veľmi radi si zaspievali s nami i oni. Ako vecný dar sme im priniesli zvonkohry, ktoré pre nich znamenali veľa. Za výrobu týchto zvonkohier ďakujeme pánovi profesorovi Rothovi.
Pevne dúfame, že takýchto podujatí bude stále viac a viac. :)

Čítať ďalej: Prežiť deň iný ako ostatné

Učíme sa nezabúdať

V dňoch 10.11.2015, 1.12.2015, 8.12.2015 a 15.12. 2015 sa v priestoroch Denného centra Prameň uskutočnil cyklus stretnutí s názvom ,,Učíme sa nezabúdať´´. Pravidelné stretnutia boli určené pre tých, čo sa chcú v seniorskom veku hrať, rozvíjať tvorivosť a cibriť pamäť. Organizovali ho žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG Brezno pod vedením pani profesorky Mgr. Kataríny Bartošíkovej, v rámci odbornej praxe, za pomoci pani Kataríny Kokavcovej z Denného centra. Každý utorok si žiačky pripravili pre seniorov úlohy, ktoré aktívni seniori tvorili: dopĺňanie textu, pomenovanie štátov, priradenie vlajky k štátu, určovanie pamiatok v meste, priradenie postáv k filmu, hra na špióna, zapamätanie predmetov, pyramída, pomenovanie pesničiek, priradenie interpreta k pesničke, pomenovanie československých filmov a účinkujúcich hercov, slová na doplnenie, rôzne tajničky a hádanky. Jednotlivé stretnutia prebiehali v príjemnej atmosfére podľa vopred určených pravidiel. Seniori boli vždy aktívni, plní elánu a hlavne plní vedomostí. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto akcie.

Vianoce v kaviarničkách mesta

201512 vianocevkaviarnickach DSC048001Pár dní pred Vianocami sme sa s ochotnými speváčkami a inštrumentalistkami z 2.B vybrali do dvoch miestnych kaviarničiek, aby sme navodili atmosféru Vianoc ešte viac. Naša nezvyčajná návšteva vyčarila na mnohých tvárach návštevníkov popíjajúcich kávičku úsmev. Každý sa potešil malému darčeku, ktorý naše žiačky vyrobili na hodinách metodiky výtvarnej výchovy. Mnohí sa čudovali, že ho dostanú len tak, zadarmo:) Na záver sme si pochutili na fajnotkách: koláčiku, káve či čaji, za čo ďakujeme štedrým majiteľom:) Určite sa ešte vrátime...

Čítať ďalej: Vianoce v kaviarničkách mesta

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews