Športový deň

Pár dní pred prázdninami žiačky 3.BC triedy SPSA EBG pripravili spolu so zamestnancami zariadení ŠZ Kotva, DSS Drábsko a DSS Pohorelská Maša „Športový deň“ pre svojich klientov. Spoločne sme vyšli na Kyslíkový chodník. Po trase chodníka boli rozmiestnené stanovištia, kde jednotlivé tímy museli splniť rôzne úlohy. Každý tím sprevádzala jedna žiačka. Úlohy na stanovištiach boli pre zúčastnených „športovcov“ veľmi zaujímavé, všetci sa snažili vydať zo seba to najlepšie a vyhrať. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh nás všetkých čakalo ohnisko, kde sme si opekali špekačky. Po opekačke si dievčatá spolu s klientmi zahrali rôzne loptové hry a kreslili si na cestu kriedou. Na záver ešte všetkých potešili sladkosti a víťazné tímy diplomy.
Celý deň bol veľmi príjemný a úspešný. Teší nás, že sme mohli byť jeho súčasťou

Hudobný program pre DSS Luna

Hudba sa prihovára deťom, mladým i skôr narodeným, všetkým však rovnako a s tým istým cieľom. Rozveseliť dušu, pohladiť na srdci, priniesť aspoň omrvinku potešenia do všedných dní. Preto sme sa my, žiačky druhého a tretieho ročníka Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG , rozhodli prostredníctvom koncertu priniesť hudbu k seniorom v DSS Luna Brezno. Koncert sa konal 16.06.2015 a nechýbal na ňom spev, tanec, hovorené slovo, zneli hudobné nástroje ako flauta, akordeón a klavír. Na koncerte odzneli známe piesne z folklórnej hudby, ale nevynechali sa ani moderné piesne. Atmosféra počas koncertu bola správne hudobná, seniori si pohmkávali, pripájali sa k spievaniu.
Žiačky „hudobníčky“ sa snažili o najlepší výkon a kvalitu koncertu.

Deň učiteľov

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
Ján Amos Komenský

Dňa 27. marca 2015 sa uskutočnil v priestoroch SPSA EBG program ku Dňu učiteľov. Všetky triedy si pripravili program, ktorým preukázali úctu k učiteľom, ich povolaniu i osobnostiam.
Tak ako býva zvykom, prípravu programu si vzali na svoje plecia žiačky 3. ročníka. Celým programom sprevádzali traja učenci, ktorí predstavili najväčšie myšlienky svetových pedagógov. Spolu so scénou nás tak preniesli do dôb dávno minulých. Žiaci si pre učiteľov pripravili rôzne básne, príhovory, milé divadielko, či dojímavý príbeh o vzťahu učiteľky a jej žiaka. V krátkej scénke nás dokonca navštívil sám Ján Amos Komenský.
Čo nakoniec dodať?

Ďakujeme, milí pedagógovia, za to, že ste.

A nech slovo „ ďakujeme“ neznie z našich úst len v tento slávnostný deň!

Koledami a tancami sme potešili seniorov v ŠZ Tereza Hronec, DSS Dubová

Koledami, tancami a piesňami sme 16.12. 2014 potešili seniorov v ŠZ Tereza Hronec, DSS Dubová a mentálne postihnuté ženy v DSS Drábsko v tomto predvianočnom období. Známou Vianočnou piesňou Tichá noc, sme sa rozlúčili s klientmi a zamestnancami v zariadeniach a popriali všetkým šťastné a veselé sviatky.
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

Naši žiaci na olympiáde

Good morning a Guten Morgen by mohli byť sloganmi dňa 15. decembra, keď sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického a nemeckého jazyka . Tešíme sa, že sa stále nájdu žiaci, ktorých reči bavia, a ktorí nimi aj myslia, hovoria a píšu :-) Ďakujeme všetkým mladým usilovným včielkam za účasť, gratulujeme výherkyniam k zaslúženému víťazstvu a všetkým prajeme ešte veľa radosti z objavovania rečí cudzích zemí :-)
S radosťou na známosť všetkým dávame, že našu školu budú v ďalšom kole reprezentovať Gabriela Maťuchová za jazyk nemecký a Simona Krajčiová za jazyk anglický:) Prajeme im pohotové odpovede aj na náročnejšie otázky:-)

Prax v Nemecku

Od 4. do 11. októbra sme sa zúčastnili praxe v Kinderheime (detskom domove) Harkerode. V tomto zariadení sme mali možnosť otestovať si naše dosiaľ nadobudnuté vedomosti z nemeckého jazyka. Zo začiatku to bol pre nás cudzojazyčný šok ale vďaka milému personálu a úžasným deťom sme prekonali jazykovú bariéru. Strávili sme tam krásny čas a domov sme si priniesli kopec nových zážitkov a skúseností.

Čítať ďalej: Prax v Nemecku

Mikuláš pre deti zo Súkromnej materskej školy EBG

0070Opäť raz nastal ten deň v roku, na ktorý každé dieťa dlho čaká a radosť, ktorú z neho prežíva sa zakorení v jeho spomienkach na detstvo....deň svätého Mikuláša Aj u nás, na SPSA EBG sme tento deň prežívali spoločne so škôlkármi.
Žiačky 3.B triedy pripravili program, ktorý deťom zo Súkromnej materskej školy EBG vyčaroval úsmevy na tvárach. Deti z materskej školy prišli so spevom do triedy hudobnej výchovy, pri dverách ich vítali tancujúci anjeli a usádzali ich na pohodlné vankúše. V triede panovala príjemná atmosféra, deti boli z anjelov nadšené, no najviac očakávali príchod Mikuláša. A zrazu bolo počuť cingajúci zvonček, ktorý ohlásil, že Mikuláš našiel aj našich škôlkárov. Mikuláš prišiel so saňami, na ktorých mal položené veľké vrece s balíčkami a sprevádzali ho dvaja anjelici. Po príchode do triedy deti boli nadšené, tešili sa a nedočkavo čakali, čo sa bude diať. Mikuláš sa pohodlne usadil a milým tónom prehovoril na deti. Tie sa s ním chceli rozprávať , spievali a recitovali mu po slovensky, po anglicky aj po nemecky.

Čítať ďalej: Mikuláš pre deti zo Súkromnej materskej školy EBG

Vedomostný kvíz „Milionár”

Juniori či seniori? Súťaž dvoch generácií má víťaza... Dňa 9. decembra 2014 sa v priestoroch Denného centra Prameň uskutočnil vedomostný kvíz „Milionár“. Organizovali ho žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG, pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Bartošíkovej, v rámci odbornej praxe, za ústretovej spolupráce pani Kataríny Kokavcovej z denného centra.

Čítať ďalej: Vedomostný kvíz „Milionár”

Bábkové divadlo na Rázcestí nás opäť nesklamalo

Ako na našej škole dobrým zvykom býva, zavítali sme na jedno z ďalších predstavení do Bábkového divadla. Tentokrát sme sa nechali očariť predstavením Reality snov, v ktorom si hlavnú úlohu zahrala herečka Slovenského národného divadla v Bratislave Jana Oľhová. Zavítali sme akoby do kuchyne rodinných a partnerských vzťahov, (de)formovaných silou mediálneho vplyvu a každodenných rituálov. Miestami sme sa smiali do popuku, inokedy sme súcitili s hlavnou hrdinkou, zamysleli sme sa nad životom, starobou, osamelosťou, vplyvom médií, vzťahmi medzi hrdinkami i medzi nami Sme radi, že sme mohli nazrieť do sveta umenia a tešíme sa na ďalšie výjazdy za umením

Čítať ďalej: Bábkové divadlo na Rázcestí nás opäť nesklamalo

Mikuláš s deťmi z DeD Valaská

4.12.2014 deti z Detského domova vo Valaskej a elokované pracoviská privítali Mikuláša s anjelikom v našej škole. Priniesli im malé darčeky, ktoré si ale museli zaslúžiť. Tancom, spevom, recitovaním ich vyplatili a nasledovala zábava, tanec, občerstvenie. Deťom sa venovali žiačky zo 4.A triedy, ktoré vykonávali v minulom školskom roku praktický výcvik v týchto zariadeniach a poznali sa s deťmi. Ďalšie stretnutie bude na budúci rok, počas fašiangov.

Projekt záložka do knihy spája slovenské školy

Aj tento rok sa študenti našej školy zapojili do 3. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor . Táto akcia bola zameraná aj na podporu čítania. S partnerskou školou (Gymnázium v Turzovke) sme si vymenili kontakty a záložky.

Čítať ďalej: Projekt záložka do knihy spája slovenské školy

Exkurzia do Bratislavy a parlamentu

phoca thumb s img 2777Dňa 29. 10. 2014 sme sa žiačky druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy, ktorú nám sprostredkoval primátor mesta Brezno, pán Ing. Jaroslav Demian. Najprv sme si, na našu veľkú radosť, vychutnali krátku prestávku v nákupnom centre Aupark. Ďalšie kroky nás previedli cez Sad Janka Kráľa a Most SNP. Neobišli sme ani historickú časť Bratislavy – Staré mesto. Od Dómu sv. Martina sme prešli cez Hviezdoslavovo námestie k budove SND a odtiaľ popod Michalskú bránu až k Prezidentskému palácu, kde sme mali možnosť vidieť výmenu stráže.

Čítať ďalej: Exkurzia do Bratislavy a parlamentu

Október-mesiac úcty k starším

 

Matička Božia,

Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.

Nechaj nám starkú.
Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času, koľko chcem.
Starká je vľúdna.

Čítať ďalej: Október-mesiac úcty k starším

Medzitriedny turnaj vo futbale

Dňa 15.10.2014 sa v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG uskutočnil „Medzitriedny turnaj vo futbale“. Turnaja sa zúčastnili žiačky 1.B, 2.BC, 3.BC, 4.B a 4.AC. Hralo sa v priestoroch telocvične školy , systémom každý s každým. Víťazné družstvo na záver odohralo zápas s družstvom učiteľského zboru.

Čítať ďalej: Medzitriedny turnaj vo futbale

Septembrová kvapka krvi

Každoročne sa na začiatku školského roka stretávajú „starí ̏ darcovia krvi s novými odvážlivcami. Do tohto klubu sme aj tento rok prijali ďalších 18 ročných, za čo im, aj tým pokročilejším, patrí veľké ďakujem. Verím, že svojou účasťou motivovali budúcich dospelákov a v budúcom roku sa ich rady rozšíria.

Národná transfúzna služba Banská Bystrica

Deň dobrovoľníctva 2014

Dňa 26.09.2014 sa žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie zúčastnili akcie „ Deň dobrovoľníctva“ v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron v Dubovej. Keď sme prišli do DD a DSS ujala sa nás pani riaditeľka Ing. Margita Šurábová. Milo všetkých dobrovoľníkov privítala a zároveň oboznámila so zariadením, s jeho činnosťou, aktivitami i kapacitou zariadenia. Keďže dobrovoľníkov bolo viac rozdelila nás na tri skupiny.

Čítať ďalej: Deň dobrovoľníctva 2014

Putovná výstava Biblia na cestách

Dňa 9. septembra sme sa vybrali na návštevu breznianskej Synagógy, kde sme mali možnosť nakuknúť do sveta putovnej výstavy Biblia na cestách. A ako sa na tieto chvíle pozerali naši žiaci?

Čítať ďalej: Putovná výstava Biblia na cestách

Prežiť deň so zdravotne postihnutým

Dňa 24.9.2014 sa v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG uskutočnilo podujatie s názvom „ Prežiť deň so zdravotne postihnutým“. Akciu organizovalo mesto Brezno.

Čítať ďalej: Prežiť deň so zdravotne postihnutým

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews