Beseda s Gustávom Murínom

Dňa 13. mája sme sa vybrali na krátku exkurziu do mestskej knižnice na stretnutie so súčasným spisovateľom Gustávom Murínom. Beseda s pánom Murínom sa mi veľmi páčila. Dozvedela som sa niečo viac a jeho diela ma veľmi zaujali. Bol k nám veľmi úctivý a hovoril tak, akoby sa vcítil priamo do nášho veku. Vysvetlil nám veľa vecí a svojimi príbehmi z jeho života nám veľmi pozdvihol náladu a sebavedomie. Stretnutia s takýmito ľuďmi sú pre človeka len plusom:)

NOC S KNIHOU

Dňa 26.3.2014 sa v našej škole uskutočnila Noc s knihou, čiže sme sa ráno, 27. 3. 2014, zobudili v škole. Dozerali na nás pani učiteľky Kupcová, Nechalová a pán učiteľ Roth. Na noci s knihou sa zúčastnilo 9 žiačok, ktoré rady čítajú a nepotrebujú toľko spať:) Mali sme si doniesť knihu, ktorú sme čítali alebo čítame alebo budeme čítať. Spoznali sme knihy našich spolunocujúcich. Možno po nich niekedy sami siahneme. Bolo nám super. Perfektné bolo, keď sme išli hrať na klavíri. Mali sme si predstaviť, ku ktorej knihe sa nám daná melódia hodí. Zaspievali sme si pár srdcoviek a podľa hesla "V zdravom tele zdravý duch" sme sa pobrali do telocvične na nočný volejbal:) Ani o jedlo núdza nebola. Veríme, že sa nás na budúce zíde viac. Príďte, možno bude aj filmová noc:)

Súťaž v bowlingu študentov

Dna 3 apríla 2014 žiačka druhého ročníka Súkromnej Pedagogickej a Sociálnej Akadémie v Brezne, Barbora Sroková zorganizovala súťaž v bowlingu pre študentov nasej školy. Táto akcia sa uskutočnila v rámci programu KomPrax, ktorý je podporovaný organizáciou Iuventa a sponzorovaný z fondov Európskej Únie . Tu je priebeh celej akcie slovami hlavnej organizátorky:

Čítať ďalej: Súťaž v bowlingu študentov

Navštívili sme denné centrum PRAMEŇ

25.3 sme navštívili denné centrum PRAMEŇ v Brezne. Centrum slúži fyzickým osobám počas dňa, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, ŤZP občanom a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. Robia tam veľa rôznych zaujmových a vzdelávacích činností a seniori pracujú pravidelne v rôznych krúžkoch ako sú: tanečnom-mažortetky, výtvarnom-krajinka, turistickom, jazykovom. Motto centra: „Nepridávať roky k životu, ale život k rokom“ Veľmi sa mi tam páčilo a ďakujeme pani Kokavcovej, ktorá sa nám počas dňa maximálne venovala.

Ako nám bolo v Nemecku?

Ako nám bolo v Nemecku?

Hallo, hallo,

my, študenti 4.B a 4.C triedy (21 študentov) + 4 študentky 3. ročníkov sme sa 2. – 8. marca 2014 zúčastnili praxe v Nemecku. Do Nemecka sme cestovali 14 hodín. Boli sme ubytovaní na okraji mesta Magdeburg. Každý deň sme trávili v inom meste.  V prvý deň sme boli v centre mesta Magdeburg, kde sme navštívili centrálu EBG. Nasledujúce dni sme strávili v mestách Hettstedt, Halle, Brandenburg a Lipsko. Každý deň sme cestovali 2-4 hodiny. Všetci máme mnoho nezabudnuteľných zážitkov, nové skúsenosti v našich študijných odboroch a tešíme sa, že sme túto exkurziu mohli absolvovať.

A čo nám Nemecko dalo konkrétne, nech sa páči, nakuknite do nasledujúcich riadkov:) Martina Gumanová, žiačka 4. B

Nech sa páči pár riadkov o tom, ako nám bolo na praxi v Nemecku. Napísali milí účastníci do anonymného dotazníka.

Čítať ďalej: Ako nám bolo v Nemecku?

Divadelné predstavenie

Dňa 18.3.2014 sa žiaci našej školy vybrali do Bábkového divadla v Banskej Bystrici, aby si spríjemnili deň sledovaním divadelného predstavenia "ILONA, ŽENA HVIEZDOSLAVOVA". Zároveň uvoľnili priestory školy naším maturantom, aby sa mohli sústrediť na dosiahnutie čo najlepších výsledkov z písomných maturít. Predstavenie sa nám veľmi páčilo a zároveň sme si trochu oddýchli od školy. :)

Kvapka krvi

12.marec 2014 bol pre 12 prvodarcov významným dňom. Strach zmiešaný s eufóriou z dobrého skutku. Smútok tých, ktorí nemohli tentoraz darovať, ale nabudúce sa s radosťou pridajú. Z 24 potenciálnych darcov darovalo 21, traja nie. Všetkým ďakujem za obetavosť.

Vicovet - Österreich - Gmunden...

V dňoch od 19. 02. do 21. 02. 2014 sme sa spolu snašimi pani učiteľkami zúčastnili stretnutia v rámci projektu VICOVET v rakúskom mestečku Gmunden.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 3 krajín (Nemecka, Rakúska a Slovenska), ktorí dokončili už predtým začaté aktivity projektu, aby sme si ich mohli my vyskúšať v praxi. V poobedných hodinách sme si boli pozrieť zámok Schlosshotel Orth, ktorí poniektorí z nás poznajú z rovnomenného seriálu:) a večer sme pokomunikovali pri spoločnej večeri v miestnej reštaurácii. Na druhý deň sme doladili chybičky krásy a jednotlivé skupiny odprezentovali svoju prácu na moduloch, o čom svedčia aj priložené fotky.

Nám, študentkách, sa účasť na tomto workshope veľmi páčila, priniesla hlavne zlepšenie našich jazykových schopností. (Až tu sme si uvedomili, že učiť sa cudzí jazyk poctivo sa naozaj vypláca:))

Čítať ďalej: Vicovet - Österreich - Gmunden...

Opäť sme sa stretli a zabavili

Opäť sme sa stretli a zabavili. Deti z Detského domova Valaská a elokovaných pracovísk sa spolu so žiačkami  3.AC triedy vyobliekali do karnevalových kostýmov, predviedli pripravený program a zabávali sa. Rozbehnutú zábavu prerušili len v prípade doplnenia energie šiškami a pize. Už teraz sa deti tešia na ďalšie spoločné stretnutie s našimi žiačkami, ktoré sa uskutoční v júni na Krpačove.

Čítať ďalej: Opäť sme sa stretli a zabavili

Lyžiarský kurz 2014

V termíne  10. – 14.  februára 2014 žiaci 1.BC absolvujú povinný lyžiarsky kurz.
Lyžiarsky výcvik pod dohľadom pedagógov SPSA EBG sa uskutoční na lyžiarskom svahu Polomka Búčnik. Výcvik bude realizovaný internátnou formou, ubytovanie majú žiaci zabezpečené v obci Závadka nad Hronom. K dispozícii bude autobus, ktorým sa žiaci pohodlne presunú až k zjazdovke. Žiaci budú mať zabezpečenú stravu 2x denne – raňajky a obed. Večere si žiaci budú pripravovať individuálne v kuchynke, ktorá je súčasťou ubytovacej jednotky.  Finančný rozpočet kurzu je 100 eur na osobu. Peniaze je potrebné vyzbierať najneskôr do 05.02.2014. Lyžiarsky kurz žiaci našej školy absolvujú spolu so žiakmi SPSA EBG Žiar nad Hronom. Vedúcou kurzu je pani učiteľka PaedDr. Jana Golebiowska.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 31. 1. 2014 sme strávili krásne umelecké dopoludnie v priestoroch mestskej knižnice, kde sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Dámsky kolektív obohatil jediný „muž“ Dávid z 3.B. Všetky prednesy boli krásne a zanechali v nás umelecký zážitok. Ďakujeme tete knihovníčke za vytvorenie príjemnej atmosféry. Tešíme sa opäť budúci rok :-)

Vianočný koncert žiačok 2.B

Dňa 18. decembra 2013 sa z učebne hudobnej výchovy  ozývali zvuky hudobných nástrojov a jemných tónov našich hlasov. V tento predvianočný čas pripravili žiačky 2.B triedy vianočný koncert pre pedagogický zbor, žiakov školy, rodičov a iných hostí. Koncert sa niesol v pohodovej predvianočnej nálade, pri ktorej sa všetci oslobodili od každodenného stresu.

V úvode sa prítomným prihovorili „traja králi“, ktorí nás slovom sprevádzali celým koncertom. Na koncertné pódium sme nastúpili v sprievode klavíra, potom nasledoval zborový spev kolied, niektoré žiačky sa predstavili hrou na priečnej alebo zobcovej flaute, klarinete aj klavíri. Náš program spestrili deti z Materskej školy na Clementisovej ulici v Brezne, ktoré nám zavinšovali a zaspievali koledy. V programe sa predstavili aj žiačky 4.B triedy, ktoré koledami a záverečnou Tichou nocou spolu s nami pohladili duše a srdcia prítomných.

Veľká vďaka patrí p. učiteľke Nechalovej, ktorá nás pripravila na koncert, a zároveň nás sprevádzala hrou na klavíri, ako aj triednej p. učiteľke Bartošíkovej za pomoc a podporu. 

Čítať ďalej: Vianočný koncert žiačok 2.B

Mikulášsky program pre deti materských škôl


p1140250V dňoch 4. a 6. decembra 2013 sme zorganizovali Mikulášsky program pre deti materských škôl v Brezne. Dokopy sme  vystúpili so svojím divadielkom šesťkrát v troch materských školách. Tešili sme sa úsmevom a nadšeniu detí. Neskôr sa Mikuláš spolu s anjelom a čertom vybrali do ulíc mesta Brezna a obdarúvali ľudí. Sladkosti a maličkosti dokázali vyčariť na tvárach ľudí úsmevy.
                             

Čítať ďalej: Mikulášsky program pre deti materských škôl

Mikulášsky večierok pre deti z Detského domova vo Valaskej

Naša škola privítala prvýkrát vo svojich priestoroch deti z DeD Valaská a jeho elokovaných pracovísk. Spoločne privolali Mikuláša, čerta a anjela, ktorí im za spev, tanec, prípadne ľubovoľnú aktivitu rozdali darčeky. Žiačky 3.A a 4.B, Aďa Kánová ako Mikuláš, Natália Vujovičová prezlečená za čerta, Silvia Cabanová ako anjelik, vytvorili pre deti vianočnú atmosféru doplnenú koledami a veselou zábavou. 

Čítať ďalej: Mikulášsky večierok pre deti z Detského domova vo Valaskej

Prváci si prevzali tablety

Fotografie žiakov prvého ročníka pri prevzatí tabletov.

 

Kabu 2013 alebo ako strigy prvákov vítali

Dňa 7.novembra 2013 sa uskutočnili v SPSA EBG v Brezne IMATRIKULÁCIE. Žiačky 2.BC sa postarali o príjemnú atmosféru. Program sa niesol v téme „Strigy a strigôni“. Pre prváčky sme vymysleli mnoho zaujímavých úloh, ktoré mali urobiť. Úlohy plnili i naši noví učitelia – p. uč. Stacho a p. uč. Potančoková. Prváčky si na pamiatku odniesli darčeky vo forme sľubu a ručne vyrobených metličiek. Celé imatrikulácie zožali veľký úspech a zanechali v každom z nás pekné spomienky.

 

                                                            

Šarkaniáda

phoca thumb m dsc02342Dňa 23. novembra pripravili šikovné študentky 3. B triedy, pre deti z MŠ Nálepkova 50 a MŠ Clementisa 3, „ŠARKANIÁDU“. Aj napriek hmlistému počasiu sme si dobre zacvičili, zabavili sme sa a do sýtosti sme sa vybehali. Deťom sa podarilo rozveseliť nášho smutného šarkana, ktorý im za krásne strávené dopoludnie rozdal sladkú odmenu 

 

 

Čítať ďalej: Šarkaniáda

KOŽAZ 2013

V dňoch od 2. do 4. 10. 2013 sa triedy  3. B a 3. AC zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia.
Prvý deň nás autobus odviezol z Brezna na Srdiečko, odkiaľ sme pešo kráčali na chatu M.R Štefánika (1740 m n. m.). Tam sme sa všetci počkali, nabrali sme silu do ďalšieho výstupu na Ďumbier (2046 m n. m), kde sme sa mohli kochať nádherným výhľadom. Na vrchole sme sa rozdelili na dve skupiny: tí, čo mali sily, pokračovali vo výstupe na Chopok (2000 m n. m), druhá skupina sa vrátila naspäť na chatu M. R. Štefánika a po malej prestávke sa vydala na zostup na Srdiečko k autobusu. Zdatní turisti, čo sa odvážili vystúpiť na Chopok, po jeho zdolaní a chvíľke oddychu pokračovali taktiež k autobusu. Prvý deň sme teda zvládli úspešne a bez zranení.
Druhý deň naša výprava pokračovala. Pricestovali sme vlakom k salašu Zbojská, kde sme si po krátkej občerstvovacej prestávočke išli pozrieť Čertovu dolinu.

Čítať ďalej: KOŽAZ 2013

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews