Koncoročné vystúpenie

Dňa 26.6.2017 sa konalo koncoročné vystúpenie žiakov pod vedením profesorky Mgr. Baťkovej. Žiaci nám predviedli svoje zručnosti z hrania na hudobné nástroje a spevu, ktoré nadobudli počas celého školského roka na hodine hudobnej výchovy.  

Vzácna návšteva...

Tešíme sa, že sme mohli byť hostiteľmi vzácnej návštevy zo srbského mesta ČAČAK. Stretli sa mladí ľudia, ktorí sršia aktivitou a túžbou po nadviazaní spolupráce škôl i miest. Predstavili sme im našu školu, dozvedeli sme sa o možnostiach štúdia v Srbsku a tešíme sa modernú komunikáciu cez internet,  prípadné výmenné pobyty.

 

O ďalšom programe so srbskými hosťami nás bude informovať priama účastníčka všetkých stretnutí Natália...

Deň zdravej výživy

Športový deň so včielkou Majou

Leto k nám pomaly prichádza. Motýle lietajú, stromy sa zelenajú a včielky zbierajú sladký med. No nezbedná včielka Maja stratila svoju truhlicu so všetkými svojimi sladkosťami. Jej malí pomocníci zo Súkromnej materskej školy EBG jej dnes pomáhali nájsť stratenú truhlicu plnú sladkej odmeny. Deti sa zabávali v rôznych športových aktivitách ako prekážková dráha, behanie v gumákoch, slackline, rôzne loptové hry  atď. Športovú „chvíľku“ si pre nich pripravili žiačky 3.B. triedy.

                                                                                             Janka Kožiaková,3.B

 

Medziškolská prehliadka tvorivej činnosti pre deti

Divadelné dosky na EBG ožili:)

 

Jedna z našich tried sa postupne premenila na 4 divadelné scény. Šikovné herečky zo škôl pedagogického zamerania z EBG (Brezno, Humenné a Žiar nad Hronom) a DSA (Trebišov) nám predstavili svoje schopnosti, vytiahli nás z reality všedných dní a voviedli do sveta rozprávok a fantázie. Zalietala si Včielka Maja, Maxík našiel kamaráta Danka, Húsenička Terka sa premenila na motýľa, Špinko a Špinka si nakoniec les po sebe poupratovali:) Odborným okom sa na divadielka pozeral Mgr. art. Maroš Krajčovič a svoje postrehy nám povedal po odohraní všetkých divadielok. Po jeho inšpiratívnych myšlienkach si snáď každý z nás dnes povedal, že Dovidenia nabudúce:)

Beh nie len do vrchu

V stredu 14.6. sa uskutočnil 0. ročník športovej akcie „Beh nie len do vrchu“, ktorú organizovala Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Brezno. Tieto preteky boli určené pre žiakov stredných škôl z okresu Brezno. Zúčastnilo sa ich spolu 26 pretekárov. „Beh nie len do vrchu“ by sa mohol stať symbolickým záverom športových akcií konaných v školskom roku. Trať pretekov viedla chodníkom ponad nemocnicu, pokračovala cez kyslíkovú dráhu a späť cez lúku na asfaltový chodník. Dĺžka trate bola približne 2700 metrov. Súťažilo sa v dvoch hlavných kategóriách: štafeta a jednotlivci. V štafete chlapcov sa na prvom mieste umiestnili žiaci z Gymnázia Jána Chalupku a na druhom mieste žiaci Strednej odbornej školy techniky a služieb. V štafete dievčat sa na prvom mieste umiestnili žiačky Hotelovej a Obchodnej akadémie , na druhom mieste žiačky Gymnázia Jána Chalupku a na treťom mieste žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG. V kategórii chlapcov sa na prvom mieste umiestnil Viktor Slezák (GJCH), v tesnom závese Gabriel Kňaze (GJCH) na druhom mieste a na treťom mieste Adam Riapoš (GJCH). V kategórií dievčat sa na prvom mieste umiestnila Tatiana Sivčáková (GJCH), na druhom Beáta Zelenčíková (HAaOA) a  Tatiana Krnáčová (HAa OA) na treťom mieste, ktoré dobehli do cieľa s rozdielom len 1 sekundy! Dúfame, že aj v ďalších ročníkoch tejto súťaže bude také skvelé počasie.

Na záver chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ale aj sponzorom Geosportu v Nemeckej a ISUšportu, ktorí prispeli do súťaže peknými cenami, a tým nám pomohli zatraktívniť tieto preteky.

 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2017

Dnes v Obradnej sieni Mestského úradu Brezno prijal viceprimátor Ing. arch. Ján KRÁLIK maturantky zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG. Posledné stretnutie triedy bolo neskutočne emotívne, ale veríme, že tieto mladé dámy a mladý pán vykročia do novej etapy života s úsmevom na tvári a krásnymi spomienkami na svoje študentské časy.

Dni mesta Brezna 2017

Každý z Brezna už to pozná, že máj - jún sú tu dni mesta:)
Tešíme sa, že sme sa mohli zapojiť nielen v piatok, ale aj v sobotu...
Do našej školy sa doobeda pred slnkom skryli v piatok detičky z 1. stupňa Pionerskej 2 i Pionierskej 4. Niečo si vyrobili, niečo si zahrali a čosi si zacvičili:)
V sobotu sa pri našom stánku na námestí pristavili tí, ktorí sa neboja špinavých rúk od hliny a premenili tekutú sadru na krásne výrobky:)
Svojou návštevou nás poctil aj herec z Divadla z Pasáže. Teší nás, že sme sa tak vďaka nemu mohli stretnúť s Malým princom.
Ďakujeme organizátorom za možnosť byť v centre diania:)
Dovidenia o rok...

Vzdelávaco-poznávací pobyt v Magdeburgu

Deutschunterricht in Deutschland

 

V týchto dňoch sa uskutočnil vzdelávaco-poznávací pobyt zdarma v Magdeburgu. Naši študenti  absolvovali intenzívnu výučbu priamo s nemeckými lektormi. V rámci pobytu naši žiaci absolvovali prehliadku mesta a kultúrnych pamiatok.

 

Rozlúčka maturantiek 2017

Posledný deň v škole. Toto prianie sa splnilo maturantkám v piatok 19. mája.

 

 

Praktické maturity 2017

Športový krúžok – lezenie

17.5.2017 sme si boli počas športového krúžku zaliesť na cvičných skalách v Lopeji. Dievčatá podali skvelé športové výkony. Posúďte sami  

Vzdelávanie za hranicami Slovenska

Vzdelávanie cez skype dalo slovo a 8. mája sme sa 5 vyučujúce nemeckého jazyka škôl EBG a DSA vybrali za hranice Slovenska do našej materskej centrály EBG v Magdeburgu. 3 dni intenzívnej návštevy nás popri hospitáciách podnietilo aj k vytvoreniu plánov na vzájomnú spoluprácu a zjednotenie výučby nemčiny ako cudzieho jazyka... Časom určite uvidíme ovocie tohto stretnutia. Už v júni nás čaká prvé učenie cez skype:) 

Teoretické maturity 2017

Konferenčné vzdelávanie

Po prvýkrát sme sa učitelia nemeckého jazyka EBG a DSA vzdelávali cez internet. 6 škôl komunikovalo cez skype, nemeckí kolegovia nám predstavili novú učebnicu, ktorá sa čoskoro dostane do našich lavíc. Pokračovaním vzdelávania bude 4 dňový pobyt v Nemecku už budúci týždeň... Tešíme sa na nové podnety:)

Metodické dni nielen pre našich druhákov...

Dnes sme opäť zažili výjazdové vyučovanie v Závadke nad Hronom. Európske vzdelávacie centrum navštívili nielen druháci, ale aj naši budúci prváci. Tešíme sa, že sme sa spoločne mohli zdokonaliť v komunikačných zručnostiach. Okrem cenných informácií sme sa lepšie spoznali a aj vďaka hrám, ktoré si pripravili druháčky pre "nulťáčky", aj dobre zabavili. Kiežby takýchto chvíľ bolo ešte veľa.

 

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri... Zatiaľ nech každý z nás prežíva dni v šťastí tam, kde je:)

Vyučovanie SJL inou formou

Aj takto prebieha vyučovanie slovenského jazyka v 2.B triede. Témou projektu bolo vytvoriť školský časopis. 

Deň učiteľov

Dňa 31.03.2017 sa uskutočnil v priestoroch školy SPSA EBG program ku Dňu učiteľov. Všetky triedy si pripravili program, ktorým preukázali úctu k učiteľom, ich povolaniu i osobnostiam.

 

Žiaci si pripravili rôzne básne, príhovory a divadielko.

 

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews