Tešíme sa na prax v Nemecku

IMG 20160330 135639Riaditeľka školy podpísala dňa 30.marca 2016 zmluvu o spolupráci pri organizovaní odbornej praxe našich študentov s majiteľom 5 súkromných detských domovov v nemeckom meste Harkerode. Zahraničná odborná prax prispeje k získavaniu odborných skúseností a k zdokonaleniu komunikácie v nemeckom jazyku.

 

 

Čítať ďalej: Tešíme sa na prax v Nemecku

Ekodeň - ako sme zbierali smeti

Ochrana prírody je v súčasnosti veľmi dôležitá. Ľudia v honbe za materiálnymi hodnotami dokážu svojou činnosťou znečisťovať prírodu. Odhodiť plastovú fľašu alebo iný druh odpadu v prírode je nezodpovedný čin.

Žiaci našej skoly vo štvrtok 31.3.2016 pomohli vyčistiť časť prírody nad mestom Brezno.  

Čítať ďalej: Ekodeň - ako sme zbierali smeti

Darovali sme krv

Žiačky 4. ročníka našej školy Michaela Babeľová, Timea Janovčíková, Natália Zajaková, Sandra Ružičková  spolu s pánom učiteľom Romanom Hadžegom sa rozhodli dobrovoľne darovať krv ľuďom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Mobilná transfúzna stanica rozložila svoj "stan" v priestoroch SOŠ v Brezne. Aj keď nie všetci mohli krv darovať, svojim rozhodnutím dobrovoľne darovať krv sme potvrdili, že darcovstvo krvi je pre nás dôležité a môžeme prispieť aspoň "kvapkou krvi" k záchrane života.

Čítať ďalej: Darovali sme krv

Jar sa nam rozkvitla

IMG 20160313 152228 IMG 20160313 152048 IMG 20160313 152324

Čítať ďalej: Jar sa nam rozkvitla

Chceš mať dobré zdravie? Pohybuj sa!

Počas talentových skúšok žiaci absolvovali besedu na tému Ako sa starať o svoje zdravie. 

Kliknite si na potravinovú pyramídu ...

Informácie o zdravom životnom štýle môžete nájsť aj na stránkach: Zdravie.sk

Recepty na zdravé jedlá: http://www.fitnessguru.sk/recepty/

Čítať ďalej: Chceš mať dobré zdravie? Pohybuj sa!

Talentové skúšky

IMG 20160331 095415 IMG 20160331 095427 IMG 20160331 095543 IMG 20160331 100733 IMG 20160331 142054

Čítať ďalej: Talentové skúšky

Tretiaci prezentovali svoje práce SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve, za pomoci školiteľa alebo konzultanta. Naši žiaci sa zapojili aj tento rok do školského kola so svojimi prácami, ktoré predstavili formou prezentácie.

Čítať ďalej: Tretiaci prezentovali svoje práce SOČ

Svetový deň poézie v Dubovej

Tešíme sa, že sme svojím prednesom básní mohli ozvláštniť a spríjemniť dopoludnie seniorom v DD a DSS Hron v Dubovej. Naše žiačky predstavili verše 4 autorov a 2 autoriek. 4 pochádzajú zo Slovenska, 1 autorka z Rakúska a 1 autor z Belgicka. Pre nás samých bolo povzbudením, že sa do recitácie zapojili aj 3 klientky s pripravenými básňami. Nech sa pozitívna správa veršov uchová v našej pamäti a odzrkadlí v našich každodenných životoch. Veríme, že sa do DD a DSS ešte vrátime...

Čítať ďalej: Svetový deň poézie v Dubovej

Práce našich žiačok - didaktické pomôcky pre deti MŠ

O šikovnosti našich žiačok svedčia didaktické pomôcky pre deti v MŠ....

IMG 20160321 112312 IMG 20160321 112807 IMG 20160411 102034 IMG 20160411 102229

Čítať ďalej: Práce našich žiačok - didaktické pomôcky pre deti MŠ

Prednáška o problematike utečencov a migrantov

Aby sme nerušili našich štvrtákov počas písomných maturitných skúšok, vybrali sme sa v utorok, 15. marca 2016 do Banskej Bystrice. Dostalo sa nám milej príležitosti zúčastniť sa prednášky o problematike utečencov a migrantov na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V rámci návštevy sme si vďaka pedagógom, ktorí pôsobia na PF mohli pozrieť aj priestory knižnice, či katedry Výtvarnej tvorby. Pozreli sme si priestory ateliérov, ale aj dielní, kde pracujú študenti. Pracovníci katedry nám ukázali a predstavili rôzne vystavené práce študentov a porozprávali nám o jednotlivých študijných odboroch. Z návštevy PF UMB sme odchádzali s príjemnými pocitmi, lebo sme stretli milých ľudí, ktorí nás srdečne prijali.

Čítať ďalej: Prednáška o problematike utečencov a migrantov

Hudobno-vzdelávací program "KLUB 27"

Termín: piatok 18.3.2016 o 11:30 hod.

Hudobno-vzdelávací program "KLUB 27" ponúka pohľad na problematiku drog z iného uhlu, na aký sú možno študenti bežne zvyknutí, cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol.

Program vznikol v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

 

Čítať ďalej: Hudobno-vzdelávací program "KLUB 27"

Deň mozgu v ŠZ Tereza Hronec

phoca thumb l 04Týždeň mozgu je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog. Tento rok pripadá na tretí marcový týždeň od 14. do 20. marca. Pri príležitosti Týždňa mozgu žiačky tretieho a štvrtého ročníka navštívili Špecializované zariadenie Tereza v Hronci.
Na spestrenie dopoludnia sme si pre seniorov pripravili rôzne aktivity. Seniori sa s radosťou zapojili do modelovania, spievania, niektorí sa zabavili pri hádankách, prísloviach a porekadlách, iní si vyskúšali aj hrať na hudobných nástrojoch.
Sme radi, že sme so seniormi strávili príjemné dopoludnie.

Čítať ďalej: Deň mozgu v ŠZ Tereza Hronec

Návšteva Múzea SNP

V stredu, 16.3., navštívili  triedy I.B, II. B a III.BC Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Expozíciou nás previedla sympatická pani lektorka, ktorá nám najprv porozprávala stručne o histórii samotného múzea a postupne nás oboznámila s jednotlivými zlomovými udalosťami, ktoré viedli k druhej svetovej vojne a v konečnom dôsledku aj k Slovenskému národnému povstaniu. V múzeu si mohli  žiaci prehliadnuť jednotlivé artefakty, ktoré sa dotýkali jednotlivých historických období a konkrétnych udalostí.  Veríme, že naši žiaci sa z tejto  návštevy poučili, aby sme už neopakovali chyby minulosti!

Viac informácií hľadajte na stránke http://www.muzeumsnp.sk/

Čítať ďalej: Návšteva Múzea SNP

Písomné maturity+Foto

A je to tu! 

Prvú časť maturitnej skúšky začneme písomnými maturitami. Externá časť a interná časť MS zo SJL v utorok a z cudzích jazykov v stredu preverí štvorročné štúdium žiakov 4 ročníka našej školy. Sme certifikovaná škola elektronického testovania. Skupina žiakov sa dobrovoľne prihlásila na elektronickú maturitu v rámci NUCEM projektu E-test.

Všetkým žiakom držíme palce, aby úspešne zvládli zadané úlohy.

 

Čítať ďalej: Písomné maturity+Foto

Krásy okolitej prírody-turistika

phoca thumb l dsc 079510.3.2016 sa v popoludňajších hodinách vydalo „bratstvo neohrozených“ v rámci športového krúžku dobyť kótu 1007 m n. m. v oblasti pod Hornou Vartovkou neďaleko Mýta pod Ďumbierom.  Útočné družstvo tvorili žiačky z 2.B a z 3.B triedy, vedúci záujmového útvaru (rozumej krúžku), dvaja priatelia školy a psíky Edwin a Marley.  Napriek nástrahám počasia v podobe silného vetra sa nám podarilo dobyť vrchol, kde sa nám naskytol krásny výhľad na masív Poľany a na vrcholy Nízkych Tatier.   Počas výstupu aj zostupu sme museli prekonať rôzne stupne sklonu terénu či prírodne prekážky – popadané stromy alebo balvany. Napriek vynaloženej námahe veríme, že si účastníci tejto akcie odniesli domov v srdciach i mysliach, krásne zážitky.  Na záver článku sa rozlúčime s myšlienkou, že zážitok nemusí byť vždy pozitívny, hlavne že je silný ! Tešíme sa na ďalšiu „prechádzočku“.

Čítať ďalej: Krásy okolitej prírody-turistika

Spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

Pedagogickí zamestnanci Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice prišli predstaviť možnosti štúdia formou prednášok, diskusií a prezentácií. Žiaci s pozornosťou vnímali prednášajúcich, keďže štvrtákov sa voľba ďalšieho štúdia dotýka už čoskoro a pre mladších žiakov prišla nová motivácia študovať kvalitne a blízko svojho domova.

Čítať ďalej: Spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

Žiaci sa už tešia z nových notebookov

DSC 1153

Žiaci prvého ročníka netrpezlivo čakali na chvíľu, kedy si budú môcť prebrať pre niektorých možno aj svoj prvý notebook. Po splnení podmienok im odovzdala pani riaditeľka škatule s prekvapením. Nechýbali úsmevy na tvárach nových majiteľov notebookov.

Notebooky v rámci projektu "Notebook pre prvákov" by mali slúžiť žiakom ako pomôcka vo vyučovacom procese ako aj na prípravu doma.

Zaželajme prvákom, aby im notebooky spoľahlivo slúžili a pomáhali v škole ako aj doma.

Čítať ďalej: Žiaci sa už tešia z nových notebookov

Prípravy na výstavu Mystérium knihy

Intenzívne prípravy na výstavu s názvom Mystérium knihy finišujú. Prvá putovná expozícia bola inštalovaná na Základnej škole Pionierska 2 v Brezne.

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews