Svetielko nádeje

Víťazka súťaže škôl SPSA EBG o najlepšiu Valentínsku fotografiu Evka Gúghová a jej spolužiačky zo 4. ZBC triedy zorganizovali v škole zbierku na pomoc deťom, hospitalizovaným na oddelení onkológie v Banskej Bystrici.
V apríli 2016 osobne odovzdali výhru súťaže tablet a dary, zakúpené zo zbierky, deťom v nemocnici prostredníctvom OZ svetielko nádeje.
Poďakovanie, ktoré dievčatá dostali z OZ svetielko nádeje od Mgr. Ľuboša Moravčíka, hovorí za všetko. 
Dievčatá nie len svojimi vedomosťami, ale aj svojimi činmi a láskou k ľuďom napĺňajú ciele humanity, ktoré sú obsahom ich prípravy na budúce povolanie učiteliek a sociálno- výchovných pracovníkov.

 

Bezpečný život s IKT

Týždeň pred jarnými prázdninami sme si spestrili vyučovanie celotýždňovými aktivitami, ktorých spoločný názov bol Bezpečný život s informačnými a komunikačnými technológiami. Cieľom aktivít bolo oboznámenie sa so správnym a bezpečným využívaním sociálnych sietí, s ktorými sme dennodenne v kontakte.
V pondelok nás hneď po príchode do školy čakalo privítanie v podobe našej vlastnej siete s názvom Spsabook. Viacerých z nás to veľmi prekvapilo, niektorých poriadne rozčúlilo, ale malo to svoj účel. Nevedeli sme si predstaviť, ako ľahko sa dajú ukradnúť fotky z facebooku. Práve fakt, že vo vestibule viseli fotky, ktoré si od nás nikto nevypýtal, nám otvoril oči. Spoločne s našimi profilovými fotkami bolo uverejnené aj meno, ktoré na sociálnej sieti používame. Tento deň bol pre nás aj Dňom bez mobilov. Počas vyučovania boli naše telefóny bezpečne odložené v zborovni a my sme boli nútení rozprávať sa medzi sebou a nepozerať celý deň do obrazoviek, od ktorých sa len ťažko odpútavame.

Čítať ďalej: Bezpečný život s IKT

Mikuláš sa stáva tradíciou

Mikuláš všetciDecember ja mesiacom blížiacich sa Vianoc. Malí aj veľkí netrpezlivo čakajú, že si pod vianočným stromčekom nájdu nejaký, čo i len maličký, darček. Ale ešte pred Štedrým večerom v noci z 5. na 6. decembra navštevuje ľudské príbytky Mikuláš, aby odmenil sladkosťami hlavne deti za ich poslušnosť. V tomto roku do niektorých materských škôlok v Žiari nad Hronom zavítal Mikuláš už 4. decembra. Neprišiel sám, ale so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertmi. Podobu Mikuláša, anjelov a čertov vzali na seba študenti Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Žiari nad Hronom, ktorí sa svojej úlohy výborne zhostili a rozžiarili očká mnohým deťom v MŠ – elokované pracovisko Kmeťova, M. Rázusa a M.R. Štefánika. Pripravovať Mikuláša pre deti žiarskych materských škôl sa pre študentov stáva tradíciou.

Čítať ďalej: Mikuláš sa stáva tradíciou

„Živá“ Červená stužka

5Prvý december je Medzinárodným dňom boja proti AIDS a ľudia na celom svete si v tento deň pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Červená stužka je symbolom solidarity k ľudom HIV – pozitívnym a k ľudom žijúcim s AIDSOM.

Čítať ďalej: „Živá“ Červená stužka

Športom pre Červené stužky

Naša škola sa prvýkrát zapojila do kampane „Červené stužky“. Žiakov našej školy táto myšlienka boja proti zákernej chorobe AIDS/HIV – „Športom pre Červené stužky“ veľmi nadchla. Preto sme sa dňa 09.11.2015 zapojili do súťaže „Športom pre Červené stužky“, bedminton. Tento netradičný šport - bedminton sme si vybrali preto, lebo naším cieľom je uplatniť a poukázať na netradičné pohybové aktivity. Bedminton patrí medzi najstarší šport vo svete. Na Slovensku je táto hra veľmi málo rozšírená na školách. 

Čítať ďalej: Športom pre Červené stužky

Súťaž žiačok SŠ v Bedmintone

Žiačky SPSA EBG elokované ZH sa dňa 05.11.2015 zúčastnili športovej súťaže – „BEDMINTON“, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Žiari and Hronom. Bedminton prebiehal v telocvični SOŠ OaS, Ul. Jilemického 1282, Žiar nad Hronom. Okrem žiačok našej školy sa na súťaží zúčastnili aj žiačky iných stredných škôl.

Čítať ďalej: Súťaž žiačok SŠ v Bedmintone

Nežná revolúcia

Dňa 19.11.2015 sme sa vrátili v čase a skúsili si, ako vyzeralo vyučovanie pred nežnou revolúciou, ktorej výročie si pripomíname 17.11. Deň mal názov „Socialistická škola“. Žiaci aj profesorky boli oblečení v retro štýle. Začali sme Internacionálou. Súdružky profesorky, ako sme ich celý deň oslovovali, nám ozrejmili dejiny, hlavné heslá doby a naučili nás pioniersky sľub. Počas toho sme stáli vzorne v dvojradoch. Po skončení úvodnej časti sme sa vrátili do tried, kde pokračovalo vyučovanie. Pri príchode sa súdružka profesorka pozdravila „Česť práci“ a my sme zborovo odpovedali „Práci česť“.

Čítať ďalej: Nežná revolúcia

Navštívili sme Bratislavu

Dňa 19.10.2015 sme sa zúčastnili exkurzie v budove Slovenskej národnej rady, ktorá je situovaná v blízkosti Bratislavského hradu. Po absolvovaní bezpečnostnej kontroly nám sprievodca ukázal priestory a unikáty budovy. Medzi takéto unikáty patria originály obrazov Albína Brunovského. Mali sme možnosť prezrieť si Rokovaciu sálu, v ktorej prebiehajú zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky. Na chvíľu sme sa ocitli v pozícii ministrov, predsedu vlády či dokonca prezidenta Slovenskej republiky – zasadli sme do ich kresiel.

Čítať ďalej: Navštívili sme Bratislavu

Cezpoľný beh žiačok SŠ Krajské kolo

Nikola Miksaiová, žiačka SPSA EBG, elokované pracovisko Žiar nad Hronom, sa pod vedením PaedDr. Jany Štempelovej dňa 27.10.2015 zúčastnila krajského kola športovej súťaže „Cezpoľný beh“, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Brezne. Cezpoľný beh prebiehal v areáli Mestského štadióna v Brezne (Viselnice nad Lidlom). Okrem žiačky našej školy sa na súťaži zúčastnili aj žiačky iných stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja.

Čítať ďalej: Cezpoľný beh žiačok SŠ Krajské kolo

Bedminton žiačok SŠ

Žiačky SPSA EBG elokované Žiar nad Hronom sa dňa 05.11.2015 zúčastnili športovej súťaže – „BEDMINTON“, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Bedminton prebiehal v telocvični SOŠ OaS, Ul. Jilemického 1282, Žiar nad Hronom. Okrem žiačok našej školy sa na súťaži zúčastnili aj žiačky iných stredných škôl z regiónu.

Čítať ďalej: Bedminton žiačok SŠ

Cezpoľný beh žiačok SŠ

Nikola Miksaiová, Terézia Rihová a Eliška Šipkovská - žiačky SPSA EBG, elokované pracovisko Žiar nad Hronom, sa dňa 13.10.2015 zúčastnili športovej súťaže – „Cezpoľný beh“, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Kremnici. Súťaž v cezpoľnom behu prebiehal v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici č. 2 v Žiari nad Hronom. Okrem žiačok našej školy sa súťaže zúčastnili aj žiačky ďalších stredných škôl nášho regiónu.

Čítať ďalej: Cezpoľný beh žiačok SŠ

Lekvár na jednotku

Pri príležitosti akcie „Lekvár na jednotku„ na I. ZŠ v Žiari nad Hronom, mali žiačky SPSA EBG možnosť prezentovať dobré meno školy a hlavne svoju šikovnosť. Akcia sa konala 24. septembra 2015 na školskom dvore vo veľkom štýle – varenie slivkového lekváru, vystúpenia žiakov ZŠ, tvorivé dielne, stánky s občerstvením a prezentácie stredných škôl z okolia.

Čítať ďalej: Lekvár na jednotku

Paríž-Londýn

11134226 1036182126410877 576411110 nDlho sme čakali a tešili sa na 25.marec, na deň nášho odchodu zo Slovenska do Paríža, mesta všestranného umenia, a Londýna, najvýznamnejšieho finančného centra celého sveta.
Prvá zastávka po dlhej a náročnej ceste bola pri Notre Dame. Tento chrám Matky Božej nás uchvátil a pripomenul nám príbeh Quasimoda a krásnej Esmeraldy.

Čítať ďalej: Paríž-Londýn

Metodický deň pre učiteľky materských škôl v Žiari nad Hronom

13.11. 2014 sa uskutočnil už druhý ročník metodického dňa pre učiteľky z materských škôl zo Žiaru nad Hronom. Metodický deň prebiehal na našej škole, lektorovala ho PaedDr. Jana Golebiowska. Hlavnou témou bol zdravý životný štýl a postupy pri odstraňovaní problémov s chrbticou pomocou rôznych techník a cvičení.
Metodický deň prebehol úspešne, s veľmi pozitívnou odozvou a s prísľubom ďalšej spolupráce vo vedení metodických dní učiteľmi našej školy.

20141113 140858

Čítať ďalej: Metodický deň pre učiteľky materských škôl v Žiari nad Hronom

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews