Deň zdravej výživy

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 10. november 2014

Pondelok, 26.10.2014, sa na našej škole niesol v duchu zdravej výživy.
Minulý školský rok sa „Deň zdravej výživy“ organizoval vo forme zbierky sladkostí, ktorých sme sa zriekli v prospech svojho zdravia a vyzbierané sladkosti sme potom venovali deťom zo sociálne slabších rodín.

Tento rok sme prvý „Deň zdravej výživy“ inovovali súťažou o najkrajšiu ovocno-zeleninovú misu za triedu. Do súťaže sa zapojila celá škola a do poroty zasadli naše pani učiteľky na čele s pani zástupkyňou. Pravidlá súťaže boli jednoduché - priniesť ovocie a zeleninu a zapojiť svoju kreativitu a fantáziu. Pracovať na svojich dielach sme mohli celý deň počas prestávok a počas šiestej vyučovacej hodiny. Cena za prvé miesto bola veľmi atraktívna. Formovanie postavy s p. uč. Golebiowskou a kino s celou triedou.
Každá trieda zo seba vydala to najlepšie, ale zvíťaziť mohla len jedna, a tak sa zaslúžene z prvého miesta mohli tešiť žiaci 3.ZBC. Gratulujeme !