Cezpoľný beh žiačok SŠ

Vytlačiť
Uverejnené: štvrtok, 22. október 2015

Nikola Miksaiová, Terézia Rihová a Eliška Šipkovská - žiačky SPSA EBG, elokované pracovisko Žiar nad Hronom, sa dňa 13.10.2015 zúčastnili športovej súťaže – „Cezpoľný beh“, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Kremnici. Súťaž v cezpoľnom behu prebiehal v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici č. 2 v Žiari nad Hronom. Okrem žiačok našej školy sa súťaže zúčastnili aj žiačky ďalších stredných škôl nášho regiónu.


Každá zo škôl delegovala jedno družstvo dievčat a jedno družstvo chlapcov. Vo všetkých kategóriách štartovali 3 členné družstvá .Pre žiačky stredných škôl bol pripravený bežecký okruh v dĺžke 3000 m.

Žiačky našej školy pod vedením PaedDr. Štempelovej obsadili prvé (jednotlivec) a druhé miesto (družstvo).

Nikola Miksaiová – 1. miesto, jednotlivec
Nikola Miksaiová – 1. miesto, družstvo
Terézia Rihová – 2. miesto, družstvo
Eliška Šipkovská – 2. miesto, družstvo

Keďže vládlo mimoriadne veterné, daždivé a chladné počasie, pre žiakov bolo po odbehnutí preteku pripravené občerstvenie vo forme horúceho čaju.