Bedminton žiačok SŠ

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 23. november 2015

Žiačky SPSA EBG elokované Žiar nad Hronom sa dňa 05.11.2015 zúčastnili športovej súťaže – „BEDMINTON“, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Bedminton prebiehal v telocvični SOŠ OaS, Ul. Jilemického 1282, Žiar nad Hronom. Okrem žiačok našej školy sa na súťaži zúčastnili aj žiačky iných stredných škôl z regiónu.

 Súťažili samostatné dvojčlenné školské družstvá chlapcov a samostatné školské družstvá dievčat. Každá škola mohla do súťaže prihlásiť v jednej kategórií len jedno družstvo.

Športová súťaž začala registráciou štartujúcich o 8.00 – 8.30 hod. Od 8.30 – 8.40 sa konala technická porada. Ako prvé hrali dievčatá a chlapci ZŠ. O 10.00h hrali žiačky a žiaci SŠ.
Žiačky našej školy obsadili tretie miesto.

Pedagogický dozor na súťaží: PaedDr. Jana Štempelová

Žiačky SPSA EBG, ZH: Lucia Majorová, Alexandra Matulová

 

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews