Športom pre Červené stužky

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 30. november 2015

Naša škola sa prvýkrát zapojila do kampane „Červené stužky“. Žiakov našej školy táto myšlienka boja proti zákernej chorobe AIDS/HIV – „Športom pre Červené stužky“ veľmi nadchla. Preto sme sa dňa 09.11.2015 zapojili do súťaže „Športom pre Červené stužky“, bedminton. Tento netradičný šport - bedminton sme si vybrali preto, lebo naším cieľom je uplatniť a poukázať na netradičné pohybové aktivity. Bedminton patrí medzi najstarší šport vo svete. Na Slovensku je táto hra veľmi málo rozšírená na školách. 

Turnaj v bedmintone sa uskutočnil na hodine telesnej výchovy. Súťažili samostatné dvojčlenné a štvorčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Nakoniec si bedminton zahrali triedy medzi sebou. Celkový počet zapojených súťažiacich sa vyšplhal na 40 žiakov (žiaci 1 až 4. ročníka) a 3 učitelia. Atmosféra a priebeh súťaže sa niesli v dobrej nálade. Víťazkou v dvojhre sa stala Lucia Majorová, v štvorhre Dáša Kubašiaková a Alexandra Matulová. Z tried zvíťazila 3.ZBC.
Cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie. A predovšetkým budovať medziľudské vzťahy a vôľové vlastnosti. Zodpovednou osobou za organizáciu, priebeh a hodnotenie súťaže bola pani učiteľka telesnej výchovy PaedDr. Jana Štempelová.

 

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews