„Živá“ Červená stužka

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 30. november 2015

5Prvý december je Medzinárodným dňom boja proti AIDS a ľudia na celom svete si v tento deň pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Červená stužka je symbolom solidarity k ľudom HIV – pozitívnym a k ľudom žijúcim s AIDSOM.

Choroba bola prvý raz identifikovaná roku 1981 a ešte koncom 80. rokov sa predpokladalo, že po zjavení príznakov je nevyliečiteľná a chorého čaká smrť. Dnes už rozličné protivírusové prípravky spomaľujú jej priebeh a stále sa vyvíjajú účinnejšie látky, ktoré prognózu pacientov zlepšujú.
Preto sme sa dňa 26.11.2015 zapojili aj do druhej súťaže „Živá“ Červená stužka. Celkový počet zapojených žiakov sa vyšplhal na 45 (žiaci 1. až 4. ročníka) a 2 učitelia. Zodpovednou osobou za organizáciu a priebeh „Živej“ Červenej stužky bola pani učiteľka telesnej výchovy PaedDr. Jana Štempelová.