Bezpečný život s IKT

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 07. marec 2016

Týždeň pred jarnými prázdninami sme si spestrili vyučovanie celotýždňovými aktivitami, ktorých spoločný názov bol Bezpečný život s informačnými a komunikačnými technológiami. Cieľom aktivít bolo oboznámenie sa so správnym a bezpečným využívaním sociálnych sietí, s ktorými sme dennodenne v kontakte.
V pondelok nás hneď po príchode do školy čakalo privítanie v podobe našej vlastnej siete s názvom Spsabook. Viacerých z nás to veľmi prekvapilo, niektorých poriadne rozčúlilo, ale malo to svoj účel. Nevedeli sme si predstaviť, ako ľahko sa dajú ukradnúť fotky z facebooku. Práve fakt, že vo vestibule viseli fotky, ktoré si od nás nikto nevypýtal, nám otvoril oči. Spoločne s našimi profilovými fotkami bolo uverejnené aj meno, ktoré na sociálnej sieti používame. Tento deň bol pre nás aj Dňom bez mobilov. Počas vyučovania boli naše telefóny bezpečne odložené v zborovni a my sme boli nútení rozprávať sa medzi sebou a nepozerať celý deň do obrazoviek, od ktorých sa len ťažko odpútavame.


V utorok sa konali aktivity na tému Sociálna koláž. V rámci sociálno-psychologického výcviku dostal každý žiak rolu, ktorá prezentovala prejavy postojov a sebaprezentácie na Facebooku, v ktorej následne spoločne žiaci komunikovali. Na záver žiaci hodnotili, s kým sa komunikovalo dobre alebo naopak zle.
Vo štvrtok sa všetky ročníky oboznámili s nástrahami sociálnych sietí prostredníctvom prezentácie, po ktorej sme vedeli, čo na facebook nepatrí. Následne dostala šancu kreativita. Súčasťou vyučovania bol výtvarný workshop – kreslili sme samých seba, pričom do vrchnej časti oblečenia sme umiestňovali veci a záľuby, ktoré daného človeka vystihujú a do spodnej časti javy, ktoré nám najviac vadia pri používaní facebooku. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa javy patrili najmä vulgarizmy, hejty alebo vytváranie falošných účtov.
Záverečná aktivita dostala názov Hejtovanie verzus kritika. Nadväzovala na aktivity predošlých dní. Pred začiatkom vyučovania sme sa dozvedeli, aký je rozdiel medzi hejtom a kritikou. Taktiež sme boli oboznámení s tým, že hejtovanie je formou kyberšikany. Počas prestávok medzi vyučovacími hodinami sme mali možnosť vyjadriť sa k témam, ktoré boli vyobrazené na paneloch. Všetky naše komentáre boli anonymné, ale na záver sa vyhodnocovali. Cieľom bolo zistiť, aký typ komentárov by sa dal nazvať hejtom, kritikou alebo podporovaním danej témy. Vyvrcholením týždňa bol reálny film o kyberšikane, ktorého cieľom bolo ozrejmiť nám, kam až môže takýto druh šikanovania zájsť a aké môže mať vážne následky.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.
Veronika Wagingerová

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews